Aastatel 1987-1992 toimusid suured muutused. Kui meie, eestlased, mõtleme nende sündmuste ja aastate peale, siis me uhkusega ütleme, et siis me laulsime end vabaks. Ja on tõepoolest imeline, et meil on võimalus seda selliselt väita. Ometi toimus nendel aastatel midagi palju enamat, kui vaid Eesti riigi vabanemine. See ei piirdunud ka ainult Baltikumiga. Tegelikult need olid aastad, kui muutus kogu maailm. Ja mitte ainult maailm. Muutused toimusid ka meie sees.
Need olid aastad, kui Jumal otsustavalt muutis kõike maailmas, milles elame. Ja need muutused ei puudutanud mitte ainult riike ja nende piire, vaid see oli aeg, kui Jumal puudutas eriliselt kõiki, kes neil aastatel elasid. Need olid aastad, kui me tegime otsuseid. Ja mitte ainult meie riigi, vaid ka Jumala suhtes. Millised olid Sinu otsused neil päevil? Kui Jumal koputas Sinu südamele, mida vastasid?


Piiblis on öeldud, et kui aeg sai täis, siis saatis Jumal oma Poja (Gal.4:4).
Kas kõik tundsid ära naatsareti puusepas Lunastaja? Paraku mitte. Sarnaselt toimuvad ka sündmused meie keskel ja me ei pruugi neid üldse märgata. Tegelikult otse meie ees ja meie sees toimuvat ongi raskem mõista ja tajuda, kui ajalist distantsi omavaid sündmusi. Ometi oma elu saame me elada vaid selles tänases, kus peame tegema otsuseid ja valikuid... ning peame ka rahulduma nende otsuste ja valikute taga- järgedega. Ja ükskõik kui suur poleks ka tagant-järgi tarkuse vägi, tarku otsuseid saame teha vaid siin ja praegu - tänases.

Antud netileht püüabki juhtida Eestimaal elava inimese tähelepanu ajale, milles elame ja sündmustele, milles osaleme. Eriti aga ka võimalustele! Kui 1987-1992 ei olnud kõiki täna selle netilehe lugejaid veel olemaski, siis tänasel päeval oleme sarnaste pööranguliste sündmuste keskel - Süüria kriis ja sellest tõuke saanud rahvaste rändamine. Jälle asetab elu meie ette valikud ja peame jälle otsustama. Ja kõige selle tulemusena otsustame ka oma "saatuse" - need valikud, mida täna teeme, annavad selgema vastuse meie arusaamadest elust ja Jumalast, kui palju kauneid ning õigeid sõnu.

Enne lahkumist siit maailmast tõotas Jeesus tagasi tulla. Me usume, et oleme sellele sündmusele vägagi lähedale jõudnud. Sooviksime, et meil oleks sama igatsus nagu vanal apostel Paulusel, kes hüüdis:"et ma tunneksin ära Tema!" (Filipi 3:10). Tundes ära Jeesuse, tunneme ära Jumala! Tundes ära Jumala, tunneme ära elu, mis kestab igavesti! Millised imelised tõotused! Ja nad on kõik vabalt saadaval - ei sõltu meie rikkusest ega vaesust.

Meie jätkuvaks palveks on, et Jumal kingiks armu eesti rahvale ja me õpiksime oma kogemustest ning tunneksime ära Tema, kellest sõltub kõik nii meie isiklikus kui ka meie riigi elus.

Jumalalt õnnistusi soovides
Sinu Ühendus 3AM
Ristimine Püha Vaimuga
Mida see küll peaks tähendama?
Kas see on mingi fanatismi erivorm? Kuidas see seostub tavalise inimese reaalse eluga? Milleks see kõik?
Loe edasi
Päästmine ja lunastus
Kuidas ma võin kindel olla, et Jumal üldse olemas on? Kuidas olla kindel, et piiblis kirjutatu on ka 21. sajandil reaalne tõde? Mida pean mina selleks tegema, et saada päästetud?
Loe edasi